Usługi
wspierające

Naszą wiodącą usługą, jest szeroko rozumiana spedycja wszystkich rodzajów ładunków, a są to: kontenery, drobnica konwencjonalna oraz ładunki ponadnormatywne. Ponadto oferujemy naszym klientom szereg usług dodatkowych, wspierających organizację transportu:

odprawy celne towarów – w transporcie drogowym, morskim, lotniczym;
zgłoszenia celne – w imporcie i eksporcie;
składanie zabezpieczeń celnych w imieniu klienta – w procedurach przywozowych, w przemieszczaniu towarów w procedurze zawieszonej akcyzy oraz tranzycie;
wystawianie świadectw pochodzenia, T2L, EUR1;
rejestracja podmiotów w systemie PUESC;
pomoc w uzyskaniu EORI.

Co robimy?

Nasza oferta obejmuje także usługi magazynowe, usługi szkoleniowe w zakresie zabezpieczenia ładunku na czas transportu oraz sprzedaż materiałów sztauerskich.
Pracujemy w taki sposób, by nasi klienci mogli zająć się swoimi priorytetami, zostawiając wszelkie sprawy związane z transportem ich ładunku w naszych rękach. Co ważne, zajmujemy się także profesjonalnym doradztwem w zakresie pakowania, mocowania, zabezpieczenia i sposobu przewozu.

Kontakt