Polityka prywatności

Cartrag Spółka z o.o. jest właścicielem serwisu internetowego www.cartrag.com.pl. Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz zwracamy uwagę na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cartrag Spółka z o.o,, zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy: Sąd Rejestrowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą przy ul. Ul. Żeromskiego 32 81-369 Gdynia.. Nr NIP 586-001-15-66, Nr KRS 0000014213 .
Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, to napisz na adres email: office@cartrag.com.pl lub wyślij nam wiadomość pod nasz adres korespondencyjny.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, umieszczonego na naszej stronie, możesz dobrowolnie przekazać nam swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, firma, adres email, numer telefonu. Podanie tych danych jest niezbędne, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować zwrotnie i odpowiedzieć na Twoją wiadomość. Nie podanie tych danych może nam uniemożliwić odpowiedź na Twoje zapytanie.
Ponadto, wykorzystujemy również dane, które są zbierane za pośrednictwem cookies – tzw. ciasteczek. Są to dane dotyczące adresu IP, z którego przeglądasz naszą stronę oraz Twojej aktywności na naszej stronie.
Na naszej stronie nie stosujemy profilowania, o którym mowa w art.22 RODO.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, zebrane na naszej stronie?

– W celu kontaktowym – udzielenie odpowiedzi na zapytania, związane z naszą ofertą handlową, które zostały przesłane za pomocą formularza internetowego znajdującego się na naszej stronie internetowej lub poprzez pocztę email.

– W celach statystycznych i analitycznych – dane statystyczne, które uzyskamy od użytkowników poprzez naszą stronę, będą przez nas następnie wykorzystywane do tworzenia analiz, które wykorzystamy w celu ulepszenia naszych usług. Dane są zbierane za pośrednictwem tzw. plików cookies. Jesteśmy w ten sposób w stanie udoskonalić naszą stronę i dostosować ją do potrzeb naszych użytkowników.

– W celach zabezpieczenia roszczeń – gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane:
– do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie,
– przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w treści niniejszego dokumentu.
Dane, które będziemy przetwarzać za pośrednictwem plików cookies będą przetwarzane do momentu ich usunięcia przez użytkownika z jego urządzenia, bądź przez czas żywotności danego pliku cookie (czas określony w parametrze danego ciasteczka).
Wszystkie dane, które zbieramy na naszej stronie, są podawane w sposób dobrowolny przez naszych użytkowników.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

– prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku danych przetwarzanych w celach statystycznych i analitycznych, w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia naszych praw,
– na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. A RODO – w celach marketingu bezpośredniego usług

Odbiorcy danych osobowych

Istnieje możliwość, że przekażemy Twoje dane osobowe naszym zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą dla nas usługi utrzymania naszej strony internetowej. Wśród takich podmiotów wyróżnimy dostawców usług hostingowych oraz dostawców narzędzi, które wspierają różne funkcjonalności naszej strony internetowej – na przykład analizę danych zebranych poprzez pliki cookie w celach analitycznych i statystycznych. Wybieramy naszych dostawców z największą starannością – dbamy o to, aby zapewniali odpowiedni stopień bezpieczeństwa powierzonych im danych osobowych. Jeżeli zgłoszą się do nas odpowiednie organy państwa z żądaniem udostępnienia Twoich danych – jeżeli to żądanie będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami będziemy mieć prawny obowiązek udostępnić te dane.

Prawa podmiotu danych

Prawa, które Ci przysługują, w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, są następujące:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeżeli stanowiła ona podstawę prawną przetwarzania danych),
• prawo żądania sprostowania danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia danych osobowych,
• Prawo wycofania zgody – jeżeli była ona podstawą przetwarzania,

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dla skorzystania z przysługujących Ci praw: napisz na nasz adres email: office@cartrag.com.pl lub wyślij swoje żądanie pocztą lub kurierem na nasz adres korespondencyjny.

Pliki cookies

Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkowników. Ich funkcja to ułatwianie sposobu korzystania ze strony internetowej – dzięki ciasteczkom wszystkie nasze funkcjonalności będą się wyświetlać poprawnie. Mogą one również umożliwiać zbieranie określonych danych dotyczących sposobu zachowania się użytkowników na witrynie internetowej, które umożliwią nam następnie dostosowanie strony do potrzeb naszych użytkowników. Monitorują one również ruch na naszej stronie internetowej, co pozwala nam oszacować poziom zainteresowania naszymi usługami. Każdy plik cookie zawiera swoją unikalną nazwę i dane takie jak adres IP, nazwa przeglądarki i inne. Pliki cookies to jedyna zautomatyzowana forma zbierania danych, która jest stosowana przez naszą witrynę.
Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
– pliki sesyjne – przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony,
– pliki stałe – przechowywane do momentu, w którym użytkownik zdecyduje się go ręcznie usunąć, bądź do momentu, który został zapisany w parametrze danego pliku cookie.
– statystyczne – wykorzystywane są przez nas do tworzenia anonimowych statystyk – które pomagają nam monitorować ruch na naszej stronie,
– analityczne – dzięki nim jesteśmy w stanie poprawić funkcjonowanie naszej strony, dowiedzieć się, jakie podstrony są najbardziej popularne i gdzie nasi użytkownicy spędzają najwięcej czasu.

W każdym momencie możesz usunąć pliki cookie, zainstalowane na Twoim urządzeniu – wystarczy, jeżeli wejdziesz w odpowiedni poziom ustawień twojej przeglądarki internetowej.

Ponadto, w celu jeszcze lepszego dostosowania naszej witryny do potrzeb naszych użytkowników, zainstalowaliśmy na naszej stronie narzędzie Google Analytics, które umożliwia zbieranie przez nas rozszerzonych danych statystycznych. Dane te zbierane są przez pliki cookies firmy Google LLC.
Dane zbierane za pośrednictwem Google Analytics są wysyłane do Stanów Zjednoczonych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Google Analytics są dostępne na stronie: www.google.com/analytics/terms/pl.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej polityki – wszystkie zmiany zostaną ogłoszone za pośrednictwem naszej witryny internetowej.